Velkommen til store brevik barnehage i son

Success Stories!

Vi skaper gode øyeblikk

Store Brevik Barnehage i Son har en flott beliggenhet. Skog og strand er i umiddelbar nærhet og innbyr til turer med flotte naturopplevelser.

I Store Brevik Barnehage har alle barn en primærkontakt. Når barnet begynner i barnehagen får det en trygg og god primærkontakt som setter av god tid til det nye barnet og foreldrene.

Vi har søkelys på barns lek og hvordan vi kan støtte og videreutvikle leken. Vi benytter anerkjennende kommunikasjon for å styrke barns sosiale kompetanse. Godt språkmiljø for barna vektlegges, og vi arbeider med å ta vare på miljøet og å redusere forbruket og øke gjenbruket.

Vi er en Mitt Valg barnehage som innebærer at vi setter sosial kompetanse og utvikling av gode og trygge miljøer høyt. Vi har fokus på tilstedeværelse, fange de magiske øyeblikkene og undre oss sammen med barna.

Våre satsningsområder

What They Say?

Store Brevik barnehage ble opprettet i 1992. Vi er en privat stiftelsesbarnehage opprettet av Vestby kommune og barnehagen holder til i Son. Hos oss har vi fire avdelinger; Hvitveis og Blåveis er småbarnsavdelinger med barn fra 0-3 år. Smørblomst og Hestehov er avdelinger med barn fra 3-6 år. Tilsammen er det ca. 60 barn i vår barnehage. Vi har et stabilt personale med mange års erfaring og bred kompetanse. 15 faste ansatte og 3 som arbeider med barn med spesielle behov og en god vikarliste siden vi setter inn vikar fra første fraværsdag.

Barnehagen vår har en flott beliggenhet. Skog og strand er i umiddelbar nærhet og innbyr til turer med flotte naturopplevelser. Vi er også stolte av barnehagens store uteområde. Ute har vi et variert terreng med skog og fjellknauser som innbyr til fysisk utfoldelse og lek både sommer og vinter.

Hos oss har alle barn en primærkontakt. Når barnet begynner i barnehagen får det en trygg og god primærkontakt som setter av god tid til det barn og foreldrene. Dette er for å sikre en trygg tilknytning. En primærkontakt er en voksen som har "et spesielt øye" med barnet ditt, og vi sikrer at alle barna blir sett og ivaretatt på en best mulig måte.

 • Vi er en Mitt Valg barnehage som innebærer at vi setter sosial kompetanse og utvikling av gode og trygge miljøer høyt. Vi har fokus på tilstedeværelse, fange de magiske øyeblikkene og undre oss sammen med barna.
 • Vi er med i kommunens satsning om inkluderende barnehage og skolemiljø, hvor vi har fokus på voksnes deltakelse i barns utelek.
 • Vi er gode på relasjoner barn-barn, og barn-voksen, barn trives i vår barnehage.
 • Vi har søkelys på barns lek og hvordan vi kan støtte og videreutvikle leken.
 • Vi benytter anerkjennende kommunikasjon for å styrke barnas sosiale kompetanse.
 • Godt språkmiljø for barna vektlegges
 • Vi arbeider med å ta vare på miljøet og å redusere forbruket og øke gjenbruket.

I vår barnehage:

 • Har vi som eneste barnehage i Son åpent hele sommeren
 • Gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre
 • Har vi personale som er tilstede for barna og viser god omsorg
 • Setter vi oss høye mål
 • Har vi avdelingsbarnehage med små barnegrupper
 • Bruker vi Vigilo som kommunikasjonssystem, en nettbasert foreldreportal
 • Har vi godt med vikarmidler

What They Say?

Her finner du oss

Vi har et fint nærmiljø som har mye å by på. Barnehagen ligger i nærhet til skog, sjø, kultur, kollektiv transport, industri og nær avstand til Vestby og Son.

What They Say?

Her søker du plass

Ønsker du at ditt barn skal gå i Store Brevik barnehage i Son? Søknad om barnehageplass skjer gjennom Vestby kommunens digitale søknadsportal.Barnehagen har løpende opptak gjennom hele året.

Søk her

What They Say?

KONTAKT OSS

Tusen takk! Vi tar kontakt så fort som mulig
Ojsann! Her skjedde det en feil