Velkommen til
store brevik barnehage
i son

Success Stories!

Vi skaper gode øyeblikk

Vi ønsker å gi barna positive erfaringer sammen med nærværende voksne som er sensitive, anerkjennende og hvor relasjonen er preget av gjensidighet. Vi ønsker å bidra til at barnet får mange positive opplevelser i sammen med andre og at vi kan dele hverandres glede.  

I Store Brevik Barnehage har alle barn en primærkontakt. Når barnet begynner i barnehagen får det en trygg og god primærkontakt som setter av god tid til det nye barnet og foreldrene.

Vi har søkelys på barns lek og hvordan vi kan støtte og videreutvikle leken. Vi benytter anerkjennende kommunikasjon for å styrke barns sosiale kompetanse. Godt språkmiljø for barna vektlegges, og vi arbeider med å ta vare på miljøet og å redusere forbruket og øke gjenbruket.

Vi er en Mitt Valg barnehage som innebærer at vi setter sosial kompetanse og utvikling av gode og trygge miljøer høyt. Vi har fokus på tilstedeværelse, fange de magiske øyeblikkene og undre oss sammen med barna.

Vennskap er vesentlig for barns trivsel.  I hverdagen skal barn få tid til å leke for å danne og vedlikeholde vennskapsrelasjoner. Personalet skal både støtte opp under eksisterende vennskapsrelasjoner, støtte opp under nye relasjoner og bidra til at alle barn har noe nå leke med.

Våre satsningsområder

What They Say?

Barnehagen vår ble åpnet 1. august 1992. Store Brevik barnehage er en fireavdelings barnehage. Hvitveis og Blåveis er småbarnsavdelinger med barn fra 0-3 år. Smørblomst og Hestehov er avdelinger med barn fra 3-6 år. Til sammen har vi rundt 55 barn.
Vår fremragende barnehage er etablert i Son, med et stort og variert uteområde. Barnehagen har en flott beliggenhet med fine og varierte turområder i nærheten. Det er kort vei både til skog og vann.
Vi har et stabilt personale med mange års erfaring og bred kompetanse. 16 faste ansatte og og en god vikarliste siden vi setter inn vikar fra første fraværsdag.

Barnehagen vår har en flott beliggenhet. Skog og strand er i umiddelbar nærhet og innbyr til turer med flotte naturopplevelser. Vi er også stolte av barnehagens store uteområde. Ute har vi et variert terreng med skog og fjellknauser som innbyr til fysisk utfoldelse og lek både sommer og vinter.

Hos oss har alle barn en primærkontakt. Når barnet begynner i barnehagen får det en trygg og god primærkontakt som setter av god tid til det barn og foreldrene. Dette er for å sikre en trygg tilknytning. En primærkontakt er en voksen som har "et spesielt øye" med barnet ditt, og vi sikrer at alle barna blir sett og ivaretatt på en best mulig måte.

 • Vi er en Mitt Valg barnehage som innebærer at vi setter sosial kompetanse og utvikling av gode og trygge miljøer høyt. Vi har fokus på tilstedeværelse, fange de magiske øyeblikkene og undre oss sammen med barna.
 • Bruk av Mitt valg, systematisk og over tid, øker barns sosiale og emosjonelle kompetanse. Med Mitt valg øver barn på å bygge vennskap, håndtere tanker og følelser, sette grenser for seg selv og respektere andres grenser og å etablere gode levevaner i trygge omgivelser. Det gir økt
  livsmestring og en god psykisk helse!
 • Vi er gode på relasjoner barn-barn, og barn-voksen, barn trives i vår barnehage.
 • Vi har søkelys på barns lek og hvordan vi kan støtte og videreutvikle leken.
 • Vi benytter anerkjennende kommunikasjon for å styrke barnas sosiale kompetanse.
 • Godt språkmiljø for barna vektlegges
 • Vi arbeider med å ta vare på miljøet og å redusere forbruket og øke gjenbruket.

I vår barnehage:

 • Har vi som eneste barnehage i Son åpent gjennom hele sommeren
 • Gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre
 • Har vi personale som er tilstede for barna og viser god omsorg
 • Setter vi oss høye mål
 • Har er en avdelingsbarnehage med små barnegrupper
 • Bruker vi Vigilo som kommunikasjonssystem, en nettbasert foreldreportal
 • Har vi godt med vikarmidler

What They Say?

Her finner du oss

Vi har et fint nærmiljø som har mye å by på. Barnehagen ligger i nærhet til skog, sjø, kultur, kollektiv transport, industri og nær avstand til Vestby og Son.

What They Say?

Her søker du plass

Ønsker du at ditt barn skal gå i Store Brevik barnehage i Son? Søknad om barnehageplass skjer gjennom Vestby kommunens digitale søknadsportal. Vi har løpende opptak, så send inn din søknad nå!

Søk her

What They Say?

KONTAKT OSS

Tusen takk! Vi tar kontakt så fort som mulig
Ojsann! Her skjedde det en feil